Penarikan KKN periode Semester Gasal 2017/2018

Penarikan KKN periode Semester Gasal 2017/2018 dilakukan secara serentak di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Sanden, Banguntapan dan Kecamatan Pundong dan di ikuti oleh seleuruh peserta KKN periode Semester Gasal 2017/2018 yang di laksanakan pada tanggal 28 Februari 2018.